ரத்தத்தின் விலை – பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு

மதிப்பையும் மரியாதையையும்விடப் பெரியது பசியும் சோறும்தான். நான் சலனமின்றி சாப்பிட ஆரம்பித்தேன்.

திருவோண விருந்து

ஒரு பாட்டில் ரத்தத்துக்குப் பதினாறு ரூபாய் கிடைக்கும் என்று அட்டெண்டர் சொன்னார். திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து ஆலுவா போக ட்ரெயினில் 12 ரூபாய். எப்படியும் வீட்டிற்குப் போய்விடலாம்.

ரத்தத்தின் விலை

 30.00

Description

மதிப்பையும் மரியாதையையும்விடப் பெரியது பசியும் சோறும்தான். நான் சலனமின்றி சாப்பிட ஆரம்பித்தேன்.

திருவோண விருந்து

ஒரு பாட்டில் ரத்தத்துக்குப் பதினாறு ரூபாய் கிடைக்கும் என்று அட்டெண்டர் சொன்னார். திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து ஆலுவா போக ட்ரெயினில் 12 ரூபாய். எப்படியும் வீட்டிற்குப் போய்விடலாம்.

ரத்தத்தின் விலை

Additional information

Weight 0.25 kg