இறுதி சுவாசம்

ஸ்பெயின் நாட்டவரான லூயி புனுவல் மெக்ஸிகோ, பாரிஸ், நியூயார்க் என 36 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துவிட்டு, கண்களில் நீர்பனிக்க மேட்ரிட் திரும்புகிறார். மிகை யதார்த்தவாத நன்பர்களான டாலி, பிரெட்டன், மேக்ஸ் எர்னெஸ்ட், பால் எலுவர்ட் ஆகியோரின் ஆளுமைகளை விவரிக்கும் இச்சுயசரிதம் புரட்சிகரமானதும், கவிதாபூர்வமானதும் தார்மீகமானதுமாகும்.
ஃபிரிட்ஸ் லாங் என்னும் திரைப்பட இயக்குனரை ஆதர்ஸமாகக் கொண்டிருந்த புனுவல் The Milky Way, The Discreet Charm of the Bourgeoise, The Phantom of Liberty போன்ற சீரிய படங்களை உருவாக்கியவர்

 250.00

Description

ஸ்பெயின் நாட்டவரான லூயி புனுவல் மெக்ஸிகோ, பாரிஸ், நியூயார்க் என 36 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துவிட்டு, கண்களில் நீர்பனிக்க மேட்ரிட் திரும்புகிறார். மிகை யதார்த்தவாத நன்பர்களான டாலி, பிரெட்டன், மேக்ஸ் எர்னெஸ்ட், பால் எலுவர்ட் ஆகியோரின் ஆளுமைகளை விவரிக்கும் இச்சுயசரிதம் புரட்சிகரமானதும், கவிதாபூர்வமானதும் தார்மீகமானதுமாகும்.
ஃபிரிட்ஸ் லாங் என்னும் திரைப்பட இயக்குனரை ஆதர்ஸமாகக் கொண்டிருந்த புனுவல் The Milky Way, The Discreet Charm of the Bourgeoise, The Phantom of Liberty போன்ற சீரிய படங்களை உருவாக்கியவர்

Additional information

Weight 0.45 kg