கோயபல்ஸ் சிரிக்கும் குஜராத்

குஜராத் வளர்ச்சி என்பது கட்டமைக்கப்பட்ட மாயை என்பதை தேசாபிமானி பத்திரிகையின் துணை ஆசிரியரான அனில்குமார் குஜராத்துக்கு நேரில் சென்று கள ஆய்வு செய்து நிரூபிக்கிறார்.

தீவிர வாசகனும் விமர்சகனுமான மா.உத்திரகுமாரனின் நேர்த்தியான மொழிபெயர்ப்பில் வந்துள்ளது.

 220.00

SKU: VB0083 Category:

Additional information

Weight 0.29 kg