தொல்லிசைச் சுவடுகள்

எந்த சமூகமும் அதற்கான இசையும் ஆடலும் இன்றி இருந்ததில்லை. தன் தொல்லிசை என்கிற புத்தகத்தின் மூலம் பல வரலாற்று சான்றுகளுடன் நிருபிக்கிறார் இசையறிஞர் நா. மம்மது

 200.00

SKU: VB0086 Category:

Additional information

Weight 0.25 kg