ஆன்மாவின் பெருந்துயர்

இந்தக் கவிதையின் மூலம் வாசகன் ஒருவனின் மனத்தினுள் வந்தமரும் கவிஞனாய் ஈஸ்டர் ராஜ் ஒரு நிலை அடைந்திருக்கிறார். அவர் மொழியின் கூர்மையால் இன்னும் இன்னும் கவிதைகள் படைக்க வேண்டுமென வாழ்த்துகிறேன்.

 150.00

Category:

Description

இந்தக் கவிதையின் மூலம் வாசகன் ஒருவனின் மனத்தினுள் வந்தமரும் கவிஞனாய் ஈஸ்டர் ராஜ் ஒரு நிலை அடைந்திருக்கிறார். அவர் மொழியின் கூர்மையால் இன்னும் இன்னும் கவிதைகள் படைக்க வேண்டுமென வாழ்த்துகிறேன்.

Additional information

Weight 0.25 kg