தேவதேவன் கவிதைகள் -1

குளித்துக் கரையேறாத கோபியர்கள்
மின்னற்பொழுதே தூரம்
மாற்றப்படாத வீடு
பூமியை உதறியெழுந்த மேகங்கள் நுழைவாயிலிலேயே நின்றுவிட்ட கோலம் சின்னஞ்சிறிய சோகம்
நக்ஷத்ர மீன் அந்தரத்திலே ஓர் இருக்கை
தேவதேவன் கவிதைகள்

 850.00

Category:

Description

குளித்துக் கரையேறாத கோபியர்கள்
மின்னற்பொழுதே தூரம்
மாற்றப்படாத வீடு
பூமியை உதறியெழுந்த மேகங்கள் நுழைவாயிலிலேயே நின்றுவிட்ட கோலம் சின்னஞ்சிறிய சோகம்
நக்ஷத்ர மீன் அந்தரத்திலே ஓர் இருக்கை
தேவதேவன் கவிதைகள்

Additional information

Weight 0.900 kg