தேவதேவன் கவிதைகள் – 2

நார்சிசஸ் வனம் புல்வெளியில் ஒரு கல் விண்ணளவு பூமி விரும்பியதெல்லாம்
விடிந்தும் விடியாப் பொழுது விதையும் கனியுமான பாரம்
நீல நிலாவெளி
புறவைகள் காலூன்றி நிற்கும் பாறைகள்
தேவதேவன் கவிதைகள்

 950.00

Category:

Description

நார்சிசஸ் வனம் புல்வெளியில் ஒரு கல் விண்ணளவு பூமி விரும்பியதெல்லாம்
விடிந்தும் விடியாப் பொழுது விதையும் கனியுமான பாரம்
நீல நிலாவெளி
புறவைகள் காலூன்றி நிற்கும் பாறைகள்
தேவதேவன் கவிதைகள்

Additional information

Weight 0.75 kg