நத்தை போகும் பாதையில்

வெளிநாட்டின் பயணத்தின்போது வாங்கிவந்த ஹைக்கு கவிதைத் தொகுப்புகளை, ஒருநாள் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனோடு பகிர்ந்து கொண்ட தருணத்தில், அக்கவிதைகளின்மீது பித்தேறி, தமிழில் மொழிபெயர்க்க எண்ணி அப்போதே அன்றிரவே எழுதிய இத்தொகுப்பில் ஐம்பதுக்கும் மேலான அற்புத ஹைக்கு கவிதைகள் அடங்கியது.

 100.00

SKU: VB0118 Category:

Additional information

Weight 0.09 kg