புல்லாங்குழலிசையில் நகர்கிற ரயில் பெட்டிகள்

வாங்கிவந்த
மண்பொம்மையில்
இருந்தன
வனைந்த விரல்களின்
பசித்த ரேகைகள்
-ரவி உதயன்

 80.00

Category:

Description

வாங்கிவந்த
மண்பொம்மையில்
இருந்தன
வனைந்த விரல்களின்
பசித்த ரேகைகள்
-ரவி உதயன்

Additional information

Weight 0.1 kg