நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்து கொள்ளும் கருவறை

காட்சிப்படுத்தலுக்கு சாத்தியமற்ற இக்கதையை பினுபாஸ்கர், மைக்கேல் அருண், அருள் கொரோலி, ஷபி போன்ற முக்கியக் கலைஞர்கள் சாத்தியமாக்கி உள்ளார்கள்.

ஆத்மாஜாவும், காளிதாசும், தங்கள் ஆபூர்வ நடிப்பால் இக்கதையை உயிர்ப்பித்துத் தந்திருக்கிறார்கள்.

 100.00

SKU: VB0141 Category:

Additional information

Weight 0.09 kg