14thApril

புனைவுக் கதைகள், உண்மை நிகழ்வு சார்ந்த கதைகளும், அவை சார்ந்த
சிந்தனைகளும் என இளையோர்க்கான தொகுப்பே இந்த பத்து சிறுகதைகள்,
வாசியுங்கள், சிந்தனை செய்யுங்கள் !!!

 150.00

Additional information

Weight 0.35 kg