பச்சை ரத்தம்

திரைத்துறைக்கு நல்ல கலைஞர்களைத் தந்த பண்ணைப்புரம் கிராமத்திலிருந்து வந்த படைப்பாளி தமிழ்நேசன் மும்பையில் பணி நிமித்தம் வசிக்கிறார். ஆனாலும் தன் மண் வாசனையை பொத்தி பாதுகாத்து சிறுகதைகளாக தன் வாசகர்களுக்காக அளிக்கிறார்.

 120.00

Description

திரைத்துறைக்கு நல்ல கலைஞர்களைத் தந்த பண்ணைப்புரம் கிராமத்திலிருந்து வந்த படைப்பாளி தமிழ்நேசன் மும்பையில் பணி நிமித்தம் வசிக்கிறார். ஆனாலும் தன் மண் வாசனையை பொத்தி பாதுகாத்து சிறுகதைகளாக தன் வாசகர்களுக்காக அளிக்கிறார்.

Additional information

Weight 0.25 kg