வலி சூழும் பொழுதுகள்

கிராமத்திலிருந்து சிறுவயதில் மும்பை போன்ற பெருநகருக்கு தன் வாழ்வை ஒப்புக்கொடுத்த ஒரவரின் வாழ்வின் பல்வேறு வாழ்வியல் நெருக்கடிகள் அந்நெருக்கடி தரும் அனுபவங்களே இங்கே கதைகளாக விரிந்துள்ளன.

 120.00

Description

கிராமத்திலிருந்து சிறுவயதில் மும்பை போன்ற பெருநகருக்கு தன் வாழ்வை ஒப்புக்கொடுத்த ஒரவரின் வாழ்வின் பல்வேறு வாழ்வியல் நெருக்கடிகள் அந்நெருக்கடி தரும் அனுபவங்களே இங்கே கதைகளாக விரிந்துள்ளன.

Additional information

Weight 0.15 kg