யாதுமாகி

‘யாதுமாகி’ நாவலின் சிறப்பான அம்சங்களில் ஒன்று. அதன் அமைப்பு நேர்கோட்டு எழுத்தைத் தவிர்த்து முன்னும் பின்னுமாய்ச் செல்வதால் கடந்தகால சம்பவங்களைப் புதிய அனுபவ முதிர்ச்சியுடன் பின்பார்வையிட உதவுகிறது.

 180.00

SKU: VB0054 Category:

Additional information

Weight 0.24 kg