ருபினி

அமானுஷ்யங்களையும் அறிவியலையும் அசாதாரண சம்பவங்களால் கோர்த்து எழுதியிருக்கும் ‘ருபினி‘ என்ற புதினம் தெரிசை சிவாவின் முதல் புனைவு நாவலாகும்.

 200.00

Category:

Description

அமானுஷ்யங்களையும் அறிவியலையும் அசாதாரண சம்பவங்களால் கோர்த்து எழுதியிருக்கும் ‘ருபினி‘ என்ற புதினம் தெரிசை சிவாவின் முதல் புனைவு நாவலாகும்.

Additional information

Weight 0.25 kg