யாரும்யாருடனும்இல்லை

தமிழில் எழுதிக் கொண்டிருக்கும் பெண் படைப்பாளிகளில் மிக முக்கியமானவர் உமா மகேஸ்வரி. பெண்களின் அகவுலகம் பற்றி எழுதும் போது அது எல்லேரையும் பதற வைக்கிறது, அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது,
கவலைப்பட வைக்கிறது,
யோசிக்கவைக்கிறது.
உமா மகேஸ்வரி எழுதிய மிக முக்கியமான நாவல் இது.

 260.00

Description

தமிழில் எழுதிக் கொண்டிருக்கும் பெண் படைப்பாளிகளில் மிக முக்கியமானவர் உமா மகேஸ்வரி. பெண்களின் அகவுலகம் பற்றி எழுதும் போது அது எல்லேரையும் பதற வைக்கிறது, அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது,
கவலைப்பட வைக்கிறது,
யோசிக்கவைக்கிறது.
உமா மகேஸ்வரி எழுதிய மிக முக்கியமான நாவல் இது.